top of page

Politica de confidențialitate

Securitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal este importantă pentru noi. Astfel, vă prezentăm în prezenta politică de confidențialitate informații în legătură cu datele pe care le prelucrăm, modul în care le prelucrăm și în ce scopuri, precum și ce drepturi aveți cu privire la datele dumneavoastră. 

CINE SUNTEM

Operatorul datelor dumneavoastră cu caracter personal este societatea Chereches Consulting SRL. (”Chereches Consulting”), cu sediul în Tîrgu Mureș, str. Bela Bartok, nr.5, ap.4, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Mureș sub numărul J26/106/2010, cod de identificare fiscala RO 16530620.

Email: marius@cherechesconsulting.ro , Tel: 0374 908748

Responsabil cu protecția datelor: Ovidiu Orăsan, e-mail: ovidiu@cherechesconsulting.ro, Telefon: 0374 908748

Pagina noastră de internet este: www.cherechesconsulting.ro (”Site-ul”).

Cherecheș Consulting este o firmă de consultanță pe teme legate de licențe de farmacii, organizare farmacii, piața farmaceutică și consultanță farmaceutică (pharmaceutical consultancy).

Această Politică de Confidențialitate se aplică datelor cu caracter personal pe care le colectăm despre dumneavoastră când utilizați pagina noastră de internet indicată mai sus sau intrați în contact cu noi prin intermediul paginilor noastre existente pe rețelele de socializare.

CE DATE PRELUCRĂM, DE UNDE LE AVEM

1. Date furnizate de dumneavoastră

Majoritatea datelor pe care le prelucrăm cu privire la dumneavoastră sunt furnizate de dumneavoastră în mod direct, atunci când când ne contactați la detaliile de contact disponibile pe Site. Astfel, prelucrăm următoarele categorii de date:

Date de identificare și date de contact: nume, prenume, e-mail;
Conținut pe care îl generati prin intermediul Site-ului nostru, respectiv mesajele pe care ni le transmiteți pe e-mail.   
2. Date pe care le prelucram automat atunci cand accesați Site-ul

Atunci când accesați Site-ul, utilizăm serviciul Google Analytics pentru a colecta informații privind interacțiunea dumneavoastră cu Site-ul. Aceste informații ne permit să vă oferim accesul la Site-ul nostru, dar și să primim informații cu privire la modul în care vizitatorii utilizează Site-ul nostru, astfel încât să ne îmbunătățim serviciile. Astfel, prelucrăm următoarele categorii de date:

Date cu privire la utilizare – prelucrăm date cu privire la modul de utilizare a Site-ului, pentru a afla informații precum numărul de vizitatori pe diversele pagini de pe Site;
Date oferite prin cookies și alte tehnologii - un cookie este un identificator alfanumeric instalat pe hard drive-ul dumneavoastră la momentul la care vizitați un website, o aplicație de mobil sau o reclamă. Acesta stochează informații cu privire la vizita dumneavoastră pe Site (paginile vizitate, data și durata vizitelor, etc.). Puteti seta browserul sa refuze toate sau unele cookies sau să vă avertizeze atunci când paginile de internet setează sau acceseaza cookie-uri. Dacă dezactivați sau refuzați cookie-urile, vă rugăm să retineți că anumite părți ale Site-ului nostru pot deveni inaccesibile sau pot sa nu funcționeze corect. Pentru mai multe informații despre cookie-urile pe care le folosim, va rugăm sa consultati Politica privind modulele de cookie.
ÎN CE SCOPURI ȘI ÎN CE TEMEI PRELUCRĂM DATELE DUMNEAVOASTRĂ 

Vom prelucra datele dumneavoastră doar atunci când legea ne permite și doar pentru scopurile declarate sau pentru alte scopuri, dacă acestea sunt compatibile cu scopurile inițiale. Cel mai frecvent, vom folosi datele dumneavoastră pentru a răspunde cererilor dumneavoastră atunci când ne contactați la detaliile de contact disponibile pe Site,

INEXISTENȚA UNUI PROCES DECIZIONAL BAZAT EXCLUSIV PE PRELUCRAREA AUTOMATĂ, INCLUSIV CREAREA DE PROFILURI

Chereches Consulting NU utilizează datele dumneavoastră pentru a crea profiluri prin mijloace exclusiv automate sau pentru a lua decizii ce vă pot afecta, exclusiv în baza unor prelucrări automate a datelor dumneavoastră.

CU CINE ÎMPĂRTĂȘIM DATELE DUMNEAVOASTRĂ

Datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi divulgate angajaților Chereches Consulting, departamentului IT precum și reprezentanților legali ai Chereches Consulting, exclusiv in limita necesară activităților și scopurilor pentru care prelucrăm datele cu caracter personal ce vă vizează.

Prestatori de servicii externi 

În anumite situații, Chereches Consulting apelează la contractori externi pentru îndeplinirea anumitor activități în numele său, cum ar fi pentru diverse servicii legate de activitatea Chereches Consulting. În acest scop, vom împărtăși diferite date cu caracter personal ce vă aparțin împuterniciților Chereches Consulting pentru a le permite îndeplinirea sarcinilor ce le revin conform instrucțiunilor noastre. 

Chereches Consulting nu transferă datele dumneavoastră către țări terțe sau organizații internaționale situate în afara Spațiului Economic European.

CÂT TIMP STOCĂM DATELE DUMNEAVOASTRĂ

Datele prelucrate pentru a răspunde unei cereri vor fi păstrate o perioadă de 3 ani, pentru respectarea termenului general în cadrul căruia pot fi formulate plângeri sau reclamații.

CE DREPTURI AVEȚI

Drept de acces – aveți dreptul ca, în orice moment, să știți ce date prelucrăm cu privire la dumneavoastră precum și informații cu privire la modul în care vă prelucrăm datele.

Dreptul la rectificare – în cazul în care constatați că datele pe care le avem cu privire la dumneavoastră sunt incorecte sau incomplete, aveți dreptul, în orice moment, să ne solicitați rectificarea, respectiv completarea, datelor inexacte sau incomplete care vă privesc.      

Dreptul la ștergerea datelor (”Dreptul de a fi uitat”) – aveți dreptul de a ne solicita ștergerea datelor cu caracter personal pe care le avem cu privire la dumneavoastră. Menționăm, însă, că dreptul de a fi uitat nu este un drept absolut, acesta aplicându-se doar în anumite situații.  Astfel, înainte de a da curs cererii dumneavoastră, o vom analiza și vă vom informa cu privire la rezultat.

Dreptul la restricționare a prelucrării – în anumite circumstanțe, ne puteți cere să restricționăm modul în care prelucrăm datele dumneavoastră. Aveți dreptul de a solicita restricționarea prelucrării atunci când aveți un motiv anume pentru a dori restricționarea. Acesta poate fi, spre exemplu, întrucât contestați exactitatea datelor pe care le prelucrăm cu privire la dumneavoastră sau contestați modul în care am efectuat prelucrarea. 

Drept de portabilitate a datelor - în anumite situații, ne puteți solicita să transmitem datele ce vă aparțin către o entitate indicată de dumneavoastră. 

Aveți dreptul a vă opune prelucrării datelor care vă privesc

În orice moment, aveți dreptul de a vă opune prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal realizată în baza unui interes legitim, din motive legate de situația dumneavoastră particulară. Menționăm că exercitarea dreptului de opoziție nu va determina în mod automat încetarea prelucrării. O analiză va fi realizată cu privire la motivele pentru care vă exprimați opoziția, raportat la motivele care ar putea justifica continuarea prelucrării. Vă vom comunica rezultatul analizei noastre și măsurile pe care urmează să le luăm ca urmare a analizei realizate. 

Atunci când prelucrarea se va realiza în baza acordului dumneavoastră expres, veți avea dreptul de a vă retrage la orice moment consimțământul cu privire la prelucrarea datelor care vă privesc. 

PENTRU A VĂ EXERCITA ORICARE DINTRE DREPTURILE MENȚIONATE MAI SUS, inclusiv dreptul de acces la date, dreptul la opoziție sau la retragerea consimțământului, după caz, dreptul la rectificarea, la ștergerea datelor sau la restricționare prelucrării, vă rugăm să ne transmiteți o cerere pe email, la adresa dpo@cherechesconsulting.ro

AVEȚI DREPTUL DE A DEPUNE PLÂNGERE ÎN FAȚA UNEI AUTORITĂȚI DE SUPRAVEGHERE

În cazul în care considerați că prelucrarea datelor cu caracter personal care vă vizează încalcă prevederile legale în vigoare, fără a fi afectate orice alte căi de atât administrative sau judiciare, aveți dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere, în special în statul membru în care aveți reședința obișnuită, în care se află locul de muncă sau în care a avut loc presupusa încălcare.

MODIFICAREA POLITICII DE CONFIDENȚIALITATE

Pentru asigurarea transparenței și pentru o informare cât mai corectă și completă cu privire la modul în care Chereches Consulting prelucrează datele dumneavoastră, vom revizui prezenta Politică de Confidențialitate constant, pentru a ne asigura că aceasta este actualizată și corectă.

Prezenta Politică de Confidențialitate a fost actualizată la data de 23 martie 2021.

Politica de confidențialitate: Text
bottom of page